| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Thông tin thị trường Romania (cập nhật số liệu năm 2022)
Trung tâm XTTM và Đầu Tư TP.HCM
13/11/2023
02
Đôi nét về tiềm năng công nghiệp của Rumani
Thương vụ Việt Nam tại Romania
20/10/2020
03
Định hướng phát triển KT-XH của chính phủ mới ở Rumani
Thương vụ Việt Nam tại Romania
24/11/2015
04
Quá trình tái cấu trúc kinh tế của Rumani
Thương vụ Việt Nam tại Romania
12/11/2015
05
Quan hệ thương mại Việt Nam- Rumani những năm gần đây
Thương vụ Việt Nam tại Romania
03/08/2015
06
Giới thiệu doanh nghiệp Rumani cung ứng thiết bị điện
Thương vụ Việt Nam tại Romania
04/07/2015
07
Rumani: Kế hoạch cải cách chính sách thuế 2015
Thương vụ Việt Nam tại Romania
21/04/2015
08
Tìm hiểu về ngành công nghệ thông tin của Rumani
Thương vụ Việt Nam tại Romania
29/01/2015