| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Thông tin thị trường Sri Lanka (số liệu cập nhật năm 2022)
Trung tâm XTTM và Đầu Tư TP.HCM
17/11/2023
02
Thông tin thị trường Uzbekistan (số liệu cập nhật năm 2022)
Trung tâm XTTM và Đầu Tư TP.HCM
17/11/2023
03
Thông tin thị trường Nepal (số liệu cập nhật năm 2022)
Trung tâm XTTM và Đầu Tư TP.HCM
17/11/2023
04
Thông tin thị trường Kuwait (số liệu cập nhật năm 2022)
Trung tâm XTTM và Đầu Tư TP.HCM
17/11/2023
05
Thông tin thị trường Estonia (thông tin cập nhật năm 2022)
Trung tâm XTTM và Đầu Tư TP.HCM
17/11/2023
06
Thông tin thị trường Hàn Quốc (số liệu cập nhật năm 2023)
Trung tâm XTTM và Đầu Tư TP.HCM
17/11/2023
07
Thỏa thuận xanh EU và xuất khẩu của Việt Nam (ngành hàng Nông sản, Thực phẩm và Dệt may)
VCCI
17/11/2023
08
Thông tin thị trường Kyrgyzstan (số liệu cập nhật năm 2022)
Trung tâm XTTM và Đầu Tư TP.HCM
15/11/2023