| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Thương vụ Việt Nam tại Israel
21/06/2024
2
Thương vụ Việt Nam tại Algeria
20/06/2024
3
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (Kiêm nhiệm Đan Mạch, Iceland,
19/04/2024
4
Thương vụ Việt Nam tại Israel
19/04/2024
5
Thương vụ Việt Nam tại Algeria (kiêm nhiệm Mali, Senegal, Niger,
19/04/2024
6
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
08/04/2024
7
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
05/04/2024
8
Thương vụ Việt Nam tại Algeria
26/03/2024