| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Thương vụ Việt Nam tại Áo
23/08/2021
2
Thương vụ Việt Nam tại Romania
04/07/2015
3
Vụ Thị trường châu Âu
04/02/2015
4
Vụ Thị trường châu Âu
30/12/2014
5
Vụ Thị trường châu Âu
01/12/2014
6
Thương vụ Việt Nam tại Romania
06/11/2013
7
Thương vụ Việt Nam tại Romania
04/11/2013
8
Thương vụ Việt Nam tại Romania
31/05/2013