| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Tuần tin thị trường Úc (01-10-2021)
Thương vụ Việt Nam tại Australia
02/10/2021
02
Tuần tin thị trường Úc (23/09/2021)
Thương vụ Việt Nam tại Australia
24/09/2021
03
Báo cáo thị trường xuất nhập khẩu - Úc
VietnamExport
05/08/2021
04
Chi tiết các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Úc năm 2019 và thị phần
Thương vụ Việt Nam tại Australia
05/03/2020
05
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Úc về việc không tuân thủ các yêu cầu trong Hệ thống ESCAS đối với gia súc xuất khẩu sang Việt Nam
Thương vụ Việt Nam tại Australia
10/07/2019
06
Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vào Úc vi phạm tháng 04/2019
Thương vụ Việt Nam tại Australia
04/06/2019
07
Cơ cấu thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc năm 2016-17 (Bản tiếng Việt)
Thương vụ Việt Nam tại Australia
12/02/2019
08
Thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc trong năm 2016-2017
Thương vụ Việt Nam tại Australia
12/02/2019