Tin tức

Giải pháp nào cho rào cản thuế chống bán phá giá tôm vào Mỹ

30/09/2014
Bộ thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết quả cuối về thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam cho đợt 1/2/2012- 31/1/2013 (POR8).