Tin tức

Giá tiêu tuần cuối 17/11/2017

20/11/2017
Giá tiêu trên thị trường tiêu thế giới diễn biến theo nhiều chiều khác nhau, tại Lampung, Bangka và Sarawak, giá tiêu địa phương tăng trong khi tại Ấn Độ và Srilanka giảm. Dự báo một mùa vụ tốt cho mùa thu hoạch sắp tới...