Tin tức

Thị trường cà phê khu vực Bắc Âu – Phần 4: Tiếp cận thị trường cà phê Bắc Âu

18/01/2021
Các nhà xuất khẩu có thể sử dụng các kênh khác nhau để đưa cà phê vào thị trường khu vực Bắc Âu. Việc gia nhập thị trường sẽ khác nhau tùy theo chất lượng cà phê và khả năng cung cấp. Chuỗi cung ứng...