Tin tức

Mặt hàng và đối tác xuất khẩu chính của Australia

27/08/2014
Tăng trưởng xuất khẩu của Australia tương đối chậm trong vòng 10 năm qua, do các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung cấp tài nguyên xuất khẩu, cũng như những tác động của tỷ giá hối đoái cao và cạnh tranh toàn cầu mạnh...