Tin tức

Việt Nam xuất khẩu gạo lớn thứ 2 vào Đài Loan trong 6 tháng đầu năm 2014

22/08/2014
Theo thống kê của Cục Thương mại Quốc tế Bộ Kinh tế Đài Loan (BOFT), 6 tháng đầu năm 2014 Đài Loan đã nhập khẩu 81,85 tấn gạo các loại từ 16 đối tác trên thế giới, tăng 8,57% so với cùng kỳ, đạt kim...