Tin tức

Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang các thị trường quý II năm 2015

31/07/2015
Trong 3 năm gần đây, cây sắn của Việt Nam đã trở thành một trong những cây công nghiệp quan trọng, với diện tích, năng suất và sản lượng tăng nhanh, kim ngạch xuất khẩu luôn đạt trên 1 tỷ USD/năm.