Tin tức

Tài liệu giới thiệu thị trường Ma-rốc

30/10/2020
Thực hiện chỉ đạo thường xuyên của Bộ Công Thương về công tác thông tin phục vụ doanh nghiệp trong bối cảnh thiếu thông tin thị trường, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc đã biên soạn cuốn Cẩm nang giới thiệu về...