Tin tức

Thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt 4,96 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm

22/09/2017
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập Việt Nam - Ấn Độ đạt 4,96 tỷ USD tăng 43,22% so với 3,46 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu đạt 2,37 tỷ...