Tin tức

Thị trường bánh kẹo Hàn Quốc và hướng tiếp cận

24/09/2021
Quy mô thị trường bánh kẹo Hàn Quốc năm 2020 đạt khoảng 2,5 tỷ USD. Trong đó trung bình hàng năm, Hàn Quốc nhập khẩu 550 triệu USD (năm 2020, Hàn Quốc nhập khẩu bánh đạt 347 triệu USD và kẹo 222 triệu USD). Trong...