Tin tức

Quy định mới của Ngân hàng TW Ai Cập về áp dụng Thư tín dụng (L/C) trong nhập khẩu hàng hóa vào Ai Cập

20/05/2022
Ngày 11/5/2022, Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) đưa ra hướng dẫn mới liên quan đến quy định áp dụng Thư tín dụng (Letter of Credit - L/C) trong nhập khẩu hàng hóa vào Ai Cập đã ban hành vào ngày 13/02/2022.