Tin tức

Việt Nam xuất khẩu thủy sản lớn thứ 3 vào Đài Loan 8 tháng đầu năm 2014

24/10/2014
Theo thống kê của Cục Thương mại Quốc tế Bộ Kinh tế Đài Loan (BOFT), 8 tháng đầu năm 2014 tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản (HS 03 - tiếng Anh: Chapter 3 fish and crustaceans, molluscs and other acquatic invertebrates) của Đài Loan...