Tin tức

Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản 4 tháng đầu năm 2020

21/05/2020
Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong 4 tháng đầu năm 2020 để các...