Tin tức

Nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ 4 tháng đầu năm 2016

26/05/2016
4 tháng đầu năm 2016, lượng nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ giảm tới 25% về số lượng. Nhập khẩu từ hầu hết các nước đều giảm khoảng 20%.