Tin tức

Thương mại song phương Việt Nam - Liên bang Nga 9 tháng đầu năm 2021

18/10/2021
Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Liên bang Nga 9 tháng đầu năm 2021 đạt 3,84 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2020.