Tin tức

Thương mại Việt Nam- Brasil năm 2014 và triển vọng

22/12/2014
Thương mại của Braxin với thế giới trong 11 tháng và cả năm 2014 suy giảm so với năm trước. Theo số liệu của Bộ Phát triển công nghiệp và ngoại thương MDIC cho biết tính đến hết tháng 11 năm 2014, xuất khẩu của...