Tin tức

Nhật Bản, thị trường tiêu quan trọng của cả khu vực Đông Nam Á

17/02/2017
Nhật Bản là một trong những thị trường quan trọng đối với tiêu trong khu vực Đông Nam Á. Tính trung bình, Nhật Bản nhập khẩu khoảng 8-9,000 tấn tiêu hàng năm.