Tin tức

Trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam – I-xra-en lần đầu vượt mốc 1 tỉ USD

27/01/2015
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2014 là năm đầu tiên kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và I-xra-en vượt mốc 1 tỉ USD