Tin tức

Dệt may- mặt hàng chiếm tỉ trọng xuất khẩu cao sang Canada

23/10/2014
Trong nhiều năm qua, dệt may là mặt hàng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang Canada.