Tin tức

Bản tin thị trường Nam Phi tháng 3/2014

21/04/2014
Việt Nam xuất khẩu sang Nam Phi tháng 2/2014 đạt 62,4 triệu USD, giảm 83,6 % so với tháng 1/2014, đồng thời, nhâp khẩu lại 13,3 triệu USD, tăng 15,7 %.