Tin tức

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Malaysia 5 tháng đầu năm 2019

18/06/2019
Trong tháng 5 năm 2019, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Malaysia đạt 999,8 triệu USD giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2018.