Tin tức

Thị trường xuất khẩu cao su 4 tháng đầu năm 2015

28/05/2015
Theo số liệu thống kê, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 4/2015 đạt 52.517 tấn, trị giá đạt 75,73 triệu USD, giảm 19,0% về lượng và giảm 18,5% về trị giá so với tháng 3/2015. Tính chung cho 4 tháng đấu năm...