Tin tức

Thương mại Việt – Lào 3 tháng đầu năm 2018

26/04/2018
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại Việt – Lào 3 tháng đầu năm 2018 đạt 253 triệu USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2017 (236 triệu USD).