Tin tức

Báo cáo sản xuất và xuất khẩu cà phê của Việt Nam mùa vụ 2013/14

28/11/2014
Dù Chính phủ đã khuyến cáo chỉ nên duy trì diện tích trồng cà phê của Việt Nam ở mức 500.000 ha, nhưng theo ước tính của Bộ Nông nghiệp diện tích trồng cà phê tại Việt Nam tiếp tục được mở rộng, trong mùa...