Tin tức

Xuất khẩu tôm sẽ thuận lợi vào cuối năm

21/11/2014
Từ đầu tháng 10 đến nay, tại Mỹ giá tôm chân trắng liên tục giảm, ước tính giá tôm không đầu đã giảm 4.2%, giá tôm đã chế biến luộc và bóc vỏ giảm khoảng 2.4%