Tin tức

Nhập khẩu hồ tiêu của Nga đầu năm 2017 tăng trở lại

26/07/2017
Trong vòng 1 thập kỷ qua, Nga nhập khẩu 8-9000 tấn hạt tiêu mỗi năm. Trong khoảng thời gian 2010-2015, nhập khẩu tiêu của Nga có xu hướng giảm, năm 2010 nhập khẩu vào khoảng 10,250 tấn nhưng năm 2015 giảm xuống còn 6,760 tấn....