Tin tức

Thương mại song phương Việt Nam - Liên bang Nga năm 2021

20/01/2022
Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - LB Nga trong năm 2021 đạt 5,55 tỷ USD tăng 13,38% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 0,82% trong tổng kim ngạch xuất nhập...