| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Thương vụ Việt Nam tại Israel
30/11/2022
2
Thương vụ Việt Nam tại Algeria
11/11/2022
3
Thương vụ Việt Nam tại Algeria
11/11/2022
4
Thương vụ Việt Nam tại Algeria
11/11/2022
5
Thương vụ Việt Nam tại Algeria (kiêm nhiệm Mali, Senegal, Niger,
11/11/2022
6
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
11/10/2022
7
Thương vụ Việt Nam tại Israel
16/08/2022
8
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)
05/08/2022