| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Tăng cường xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Ai Cập
Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập
03/11/2023
02
Nghị định 195-2022 sửa đổi, bổ sung NĐ 43-2016 về đăng ký nhà máy xuất khẩu vào Ai Cập
Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập
21/04/2022
03
Nghị định 195-2022 sửa đổi, bổ sung NĐ 43-2016 về đăng ký nhà máy xuất khẩu vào Ai Cập
Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập
21/04/2022
04
Thông tin cơ bản thị trường Ai Cập (cập nhật T12/2021)
Vụ Thị trường châu Á - châu Phi
10/02/2022
05
Tài liệu Hệ thống thông quan điện tử một cửa của Ai Cập (ACI) áp dụng chính thức từ 01/10/2021
Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập
30/08/2021
06
Tài liệu Hệ thống thông quan điện tử một cửa của Ai Cập (ACI) áp dụng chính thức từ 01/10/2021
Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập
30/08/2021
07
Quy định mới liên quan tới xuất khẩu hàng hóa vào Ai Cập
Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á
26/01/2016
08
Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Ai Cập những năm gần đây
Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á
02/04/2015