| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Thương vụ Việt Nam tại Áo
23/08/2021
2
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á
09/12/2013
3
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á
11/11/2013
4
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
24/10/2013
5
Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập
21/12/2009
6
Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập
17/12/2009