| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Tài liệu hướng dẫn xuất khẩu cà phê sang Nhật Bản
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
01/04/2022
02
Báo cáo tình hình nhập khẩu gỗ của Nhật Bản 2020
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
09/12/2021
03
Các bước cơ bản để đưa 1 loại quả tươi của Việt Nam vào Nhật Bản
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
16/09/2021
04
Nhật Bản công bố Sách trắng Kinh tế và Thương mại quốc tế 2021
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
07/07/2021
05
Cam kết thuế quan của Nhật Bản đối với thịt và các sản phẩm thịt Việt Nam trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
Vietnamexport
10/05/2021
06
Cẩm nang xuất khẩu thủy sản vào Nhật Bản
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
05/02/2021
07
Quy định nhập khẩu của Nhật Bản đối với đồ nội thất và gia dụng, vải vóc và đồ dùng cá nhân
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
06/11/2020
08
Sách trắng Kinh tế 2020 của Nhật Bản
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
11/08/2020