| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu
Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 9 tháng năm 2021
Kim ngạch xuất khẩu - 25/10/2021
Căn cứ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản trong 9 tháng đầu năm 2021 để các Hiệp hội.
{title}
Tin khác
 • Kim ngạch xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 6/2022
  Kim ngạch xuất khẩu - 26/07/2022
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu của Nhật Bản với các đối tác chính trong tháng 6/2022
 • Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt - Nhật 5 tháng đầu năm 2022
  Kim ngạch xuất khẩu - 20/06/2022
  Dựa trên số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản tổng hợp số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản trong 5 tháng đầu năm 2022.
 • Kim ngạch xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 5/2022
  Kim ngạch xuất khẩu - 20/06/2022
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu của Nhật Bản với các đối tác chính trong tháng 5/2022
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 4 năm 2022
  Kim ngạch xuất khẩu - 24/05/2022
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong tháng 4 năm 2022 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân ...
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2021
  Kim ngạch xuất khẩu - 25/01/2022
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong năm 2021 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu ...
Sự kiện
Triển lãm rượu vang tại Nam Hoa Kỳ -Mùa Hè 2022
10/07/2022 9:00
Triển lãm rượu vang tại Nam Hoa Kỳ -Mùa Hè 2022
Hội thảo
Houston, Hoa Kỳ
Đơn vị tổ chức: Chi nhánh Thương vụ Việt nam tại Houston (Hoa Kỳ)