| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Bản tin thị trường Indonesia tháng 9/2021
Thương vụ Việt Nam tại Indonesia
06/10/2021
02
Bản tin thị trường Indonesia tháng 7/2021
Thương vụ Việt Nam tại Indonesia
02/08/2021