| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Hướng dẫn kỹ thuật Ghi nhãn và công bố thành phần dinh dưỡng” đối với sản phẩm Thực phẩm đóng gói nhập khẩu và lưu hành tại Hồng Kông
Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong
01/11/2021
02
Báo cáo chương trình hành động năm 2014 của Chính quyền Hồng Công
Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong
20/01/2014
03
Giấy chứng nhận xuất xứ Hong Kong- Form mới
Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong
23/10/2012
04
Thống kê chi tiết thương mại hai chiều Hồng Kông - Việt Nam 9 tháng đầu năm 2009
Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong
02/11/2009
05
Thống kê chi tiết thương mại hai chiều Hồng Kông - Việt Nam 8 tháng đầu năm 2009
Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong
02/10/2009
06
Thống kê chi tiết thương mại hai chiều Hồng Kông - Việt Nam 7 tháng đầu năm 2009
Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong
28/08/2009
07
Thống kê chi tiết thương mại hai chiều Hồng Kông - Việt Nam 6 tháng đầu năm 2009
Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong
29/07/2009
08
Thống kê chi tiết thương mại hai chiều Hồng Kông - Việt Nam 5 tháng đầu năm 2009
Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong
03/07/2009