| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á
03/03/2014
2
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á
21/02/2014
3
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á
21/02/2014
4
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á
17/02/2014
5
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á
11/02/2014
6
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á
10/02/2014
7
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á
10/02/2014
8
Thương vụ Việt Nam tại Maroc
07/01/2013