| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Bản tin giao thương số 05

Bản tin giao thương số 05 cập nhật các thông tin xuất khẩu tháng 5 năm 2024 do Cổng thông tin Vietnamexport tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

BTGT05.pdf

VietnamExport (tổng hợp)

Nội dung liên quan