| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
TLCB Maroc (cập nhật T10/2021)
Vụ thị trường Châu Á- Châu Phi
09/02/2022
02
TLCB Maroc (cập nhật T10/2021)
Vụ thị trường Châu Á- Châu Phi
09/02/2022
03
Danh mục sản phẩm thuộc diện kiểm soát nhập khẩu cập nhật ngày 13/9/2021
Thương vụ Việt Nam tại Maroc
29/09/2021
04
Danh mục sản phẩm thuộc diện kiểm soát nhập khẩu cập nhật ngày 13/9/2021
Thương vụ Việt Nam tại Maroc
29/09/2021
05
Cẩm nang giới thiệu về thị trường Bờ Biển Ngà
Thương vụ Việt Nam tại Maroc
27/08/2021
06
Cẩm nang giới thiệu về thị trường Bờ Biển Ngà
Thương vụ Việt Nam tại Maroc
27/08/2021
07
Luật khung đầu tư Ma-rốc
Thương vụ Việt Nam tại Morocco
02/06/2021
08
Luật khung đầu tư Ma-rốc
Thương vụ Việt Nam tại Maroc
02/06/2021