| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu

Danh sách các doanh nghiệp Ma-rốc nhập khẩu ngư cụ

Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu lưới đánh cá của Việt Nam sang Ma-rốc đạt khoảng 1 triệu USD. Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á xin giới thiệu một số doanh nghiệp Ma-rốc chuyên nhập khẩu mặt hàng này để các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm liên hệ.

 

 

1/  SOPEC.SARL

(Société Peche Cotière)

Adresse : IMM IMOURANE AVENUE MOHAMED V , Agadir, Maroc

Tel :   00 212 528 84 45 21 / 00 212 548 82 21 13

Fax :  00 212 528  84 04 18

Email :        sopec@agadirnet.met.ma

 

2/  SCAN  PECHE

Adresse :  68 RUE TARFAYA TALBORJET, Agadir, Maroc

Tel :   00 212 528 84 80 48/26 47

Fax :  00 212 528 84 57 52

 

3/ LAMOP
Adresse : 61 Boulvard Moulay Ismail, Roches Noires
CASABLANCA / MOROCCO
 
Tél :    00 212.522.24.34.47 / 24.84.48
FAX : 00 212.522.24.34.50
EMAIL : lamop-sa@hotmail.fr

                                                                   Hoàng Đức Nhuận

 

 

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á