| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu

Thông tin doanh nghiệp kinh doanh nông sản ở Rumani

Vụ thị trường Châu Âu tổng hợp thông tin một số doanh nghiệp kinh doanh nông sản tại Rumani

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm,

 Bùi Tuấn Hoàn

1-zIX7k.pdf

Vụ Thị trường châu Âu