| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu

Danh sách một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng nông sản của Rumani

Danh sách một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng nông sản của Rumani.

I. DOANH NGHIỆP XNK CÀ PHÊ, CHÈ XANH

Hàm lượng caffeine trong trà xanh và cà phê, loại nào cao hơn?

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

1. LEONARD CAFFE .

Adress: 24, Constructorului Street, Cornetu – Ilfov, Romania.

Activity: importation of coffee

Contact person: Mr. C. Mihail Florescu – General Director

Email:leonardcaffe@leonardcaffe.ro

Tel: 0722 259 163 / website: www.leonardcaffe.ro

2CAFEA FORTUNA.

Adress: 3, Viilor St., com. Dragomiresti Vale, Jud. Ilfov, Romania

Activity: importation of coffee

Contact person : Mr. Critian Scarlat – General Manager

Email: criti.scarlat@cafeafortuna.ro / website: www.cafeafortuna.ro

Tel: 0723573 640.

3STAROMAD FOODS IMPORT EXPORT S.R.L

Location city: BUCHAREST – Romania

Activity: importation of tea, spices and agricultures products

Contact person: Mrs. Roxana Stach- General Manager

Email: staromad@yahoo.com

Tel: 0040 748 856830 / Fax: 0040 21 348 42 85.

4. ALCO REAL PRODUCTS SRL

County: BUCURESTI-Romania
City: BUCURESTI SECTORUL 1, 3-5 B-dul NICOLAE BALCESCU Building: DUNAREA Postal Code: 010042 Phone: +40 21 314.72.36
E-mail: comvlad@yahoo.com
Fields of Activity(NACE classification): Processing of tea and coffee

5. ALKA CO SRL

County: BUCURESTI-Romania
City: BUCURESTI SECTORUL 1, 76-86 Str. STRAULESTI Phone: +40 21 668.49.49
E-mail: violeta.moisescu@alkaco.com
Web: www.alkaco.ro
Fields of Activity(NACE classification): Processing of tea and coffee

6. ALOIS DALLMAYR AUTOMATEN-SERVICE SRL

County: BRASOV-Romania
CityBRASOV, A98 B-DUL GRIVITEI  Phone: 0268/428488; 0268/428323; 0268/428131
Fax: (0268/428482)
E-mail: contact@dallmayr.ro
Web: www.dallmayr.ro
Fields of Activity(NACE classification): Import-export of coffee, tea, and spices

7. ALPHA INTERTRADE SRL

County: CONSTANTA -Romania
CityCONSTANTA -123 Str. DEZROBIRII

Building: IS3 Entrance: Floor: Apt: 17 Postal Code: 900241 Phone: 0241/695743  Fax: (0241/515736)
E-mail: alpha_intertrade@yahoo.com
Fields of Activity(NACE classification): Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices.

II. DOANH NGHIỆP XNK HÀNG THỦY SẢN

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

1. SEA BELL TRADING SRL

-Mr. Eduadr Mansour – Director

-Tel: +4021 3159352 / -Fax: +4021 3159354 /-City:  Bucharest - Romania

-Email: dodo@seabelltrading.com /-Website: www.seabelltrading.com

2. OCEAN FISH

-Mr. Adrian Patrascu – Import Manager

-Afumati DN 2, km 14, 72, Ilfov – Romania

-Tel/Fax: +04 2135 03530 / -Mobi:+40 749 253 452

-Website: www.oceanfish.ro / -Email: buyer@oceanfish.ro

3. ACVA COM VORNICENI SRL

Legal form: SRL Trade Register No.: J/7/314/2006 Tax code: 18707676
County: BOTOSANI-Romania  /City: VORNICENI, Postal Code: 071747,

Phone: 0744/540656 / Fax: (0231/533303) / E-mail: vorniceni@ibaneasaparc.ro
Fields of Activity(NACE classification) : Freshwater aquaculture

4. ACVARES SRL

Legal form: SRL Trade Register / No.: J/22/1726/1991 / Tax code: 1977691
County: IASI-Romania / City: TIGANASI, FERMA PROD.

Building: ACVARES Postal Code: 707555 / Phone: 0232218680 / E-mail: acvares@hotmail.com
Fields of Activity:  Import-export of Freshwater aquaculture 

5. AGROPISC SRL

Legal form: SRL Trade Register / No.: J/19/203/1997  / Tax code: 9413418
County: HARGHITA –Romania  / City: SANPAUL, 78 Str. RUPEA.                                                

Phone: 0266/213756 /  E-mail: office@agropisc.ro / Web: www.agropisc.ro

Fields of Activity: Import-export of Freshwater aquaculture. 

Bùi Tuấn Hoàn

Vụ Thị trường châu Âu