| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Tình hình thị trường Belarus tháng 1/2012
Thương Vụ Việt Nam tại Belarus
22/02/2012
02
Tổng quan tình hình thị trường Belarus và quan hệ thương mại với Việt Nam
Thương Vụ Việt Nam tại Belarus
25/11/2011
03
Tình hình thị trường tháng 1-2011
Thương Vụ Việt Nam tại Belarus
09/11/2011
04
Tình hình thị trường tháng 6-2011
Thương Vụ Việt Nam tại Belarus
09/11/2011
05
Tình hình thị trường tháng 5-2011
Thương Vụ Việt Nam tại Belarus
01/10/2011
06
Tình hình thị trường Belarus 9 tháng 2010
Thương Vụ Việt Nam tại Belarus
19/10/2010
07
Thị trường Belarus - Việt Nam 8 tháng năm 2010
Thương Vụ Việt Nam tại Belarus
30/09/2010
08
Tình hình thị trường Belarus 6 tháng 2010
Thương Vụ Việt Nam tại Belarus
19/07/2010