| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Một số hướng dẫn tham khảo cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Myanmar
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
04/09/2020
02
Luật Đầu tư Myanmar
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
03/09/2020
03
Danh mục thực vật và sản phẩm được phép nhập khẩu vào Myanmar
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
23/08/2020
04
Quy định của Bộ Thương mại Myanmar về mở cửa thị trường bán lẻ & bán buôn
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
03/08/2020
05
Báo cáo Tổng quan tình hình thị trường Myanmar tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2012
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
02/07/2012
06
Báo cáo Tổng quan tình hình thị trường Myanmar tháng 5 năm 2012
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
07/06/2012
07
Báo cáo Tổng quan tình hình thị trường Myanmar tháng 4 năm 2012
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
11/05/2012
08
Báo cáo Tổng quan tình hình thị trường Myanmar tháng 3 và Quý I năm 2012
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
03/04/2012