| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Báo cáo Tổng quan tình hình thị trường Myanmar tháng 2 năm 2012
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
14/03/2012
02
Báo cáo Tổng quan tình hình thị trường Myanmar tháng 1 năm 2012
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
08/02/2012
03
Báo cáo Tổng quan tình hình thị trường Myanmar tháng 12 và cả năm 2011
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
17/01/2012
04
Báo cáo Tổng quan tình hình thị trường Myanmar tháng 11 năm 2011
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
06/12/2011
05
Báo cáo Tổng quan tình hình thị trường Myanmar tháng 10 năm 2011
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
09/11/2011
06
Báo cáo Tổng quan tình hình thị trường Myanmar tháng 8 năm 2011
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
01/11/2011
07
Báo cáo Tổng quan tình hình thị trường Myanmar tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2011
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
30/10/2011
08
Báo cáo phát triển công nghiệp ở Myanmar
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
16/10/2011