| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Báo cáo Tổng quan tình hình thị trường Myanmar tháng 1 năm 2009
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
02/02/2009
02
Báo cáo Tổng quan tình hình thị trường Myanmar tháng 12 và cả năm 2008
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
06/01/2009
03
Danh sách một số công ty kinh doanh du lịch và khách sạn của Myanmar
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
06/01/2009
04
Báo cáo một số biện pháp xúc tiến xuất khẩu hàng hóa tới thị trường Myanmar
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
10/12/2008
05
Báo cáo Tổng quan tình hình thị trường Myanmar tháng 11 năm 2008
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
21/11/2008
06
Tổng quan thị trường Myanmar tháng 10 năm 2008
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
23/10/2008
07
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Myanmar
MOT
28/04/2008