| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Tài liệu điều tra thị trường mỳ ăn liền tại Mexico
Thương vụ Việt Nam tại Mexico
03/12/2014
02
Báo cáo thị trường Mexico 2013
Thương vụ Việt Nam tại Mexico
13/12/2013
03
Quy định về việc nhập khẩu gạo Việt Nam vào Mexico
Thương vụ Việt Nam tại Mexico
08/07/2013
04
Tổng quan về thị trường và chính sách thương mại của Mêhicô
Vụ Châu Mỹ
08/04/2009
05
Kinh tế Mexico năm 2008 và thương mại hai chiều Mexico - Việt Nam
Thương vụ Việt Nam tại Mexico
13/03/2009