| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Tổng quan thị trường Áo
Thương vụ Việt Nam tại Áo
30/03/2023
02
Danh mục trang vàng các công ty Slovenia
Thương vụ Việt Nam tại Áo (Kiêm nhiệm Slovenia)
11/10/2022
03
Trang tra cứu các công ty xuất khẩu của Slovenia
Thương vụ Việt Nam tại Áo (Kiêm nhiệm Slovenia)
11/10/2022
04
Hồ sơ thị trường Áo (phiên bản năm 2022)
Thương vụ Việt Nam tại Áo
31/07/2022
05
Tham khảo tiêu chuẩn PAD
Thương vụ Việt Nam tại Áo
17/12/2020
06
Hồ sơ thị trường tóm tắt Áo
Thương vụ Việt Nam tại Áo
15/12/2020
07
Tình hình thị trường Áo đến hết tháng 6/2010
Thương vụ Việt Nam tại Áo
26/11/2020
08
Các doanh nghiệp Áo mong muốn cung cấp vật tư, thiết bị y tế
Thương vụ Việt Nam tại Áo
13/03/2020