| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Thương vụ Việt Nam tại Algeria (kiêm nhiệm Mali, Senegal, Niger,
11/11/2022
2
Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
28/10/2021
3
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
26/01/2021
4
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
30/12/2020
5
Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
28/10/2020
6
06/07/2020
7
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
03/07/2020
8
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
25/05/2020