| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Thương vụ Việt Nam tại Israel
16/03/2023
2
Thương vụ Việt Nam tại Israel
30/11/2022
3
Thương vụ Việt Nam tại Algeria
11/11/2022
4
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
10/09/2020
5
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
10/06/2020
6
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
09/06/2020
7
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
08/06/2020
8
Thương vụ Việt Nam tại Nga
03/03/2020