| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)
02/06/2023
2
Thương vụ Việt Nam tại Israel
30/05/2023
3
Thương vụ Việt Nam tại Israel
16/03/2023
4
Thương vụ Việt Nam tại Israel
30/11/2022
5
Thương vụ Việt Nam tại Algeria
11/11/2022
6
Thương vụ Việt Nam tại Algeria
11/11/2022
7
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
01/09/2021
8
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
23/08/2021