| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Thương vụ Việt Nam tại Romania
04/07/2015
2
Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á
09/05/2014
3
Thương vụ Việt Nam tại Kuwait
18/08/2009