| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
27/06/2022
2
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
27/06/2022
3
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (Kiêm nhiệm Đan Mạch, Iceland)
25/06/2022
4
Thương vụ Việt Nam tại Algeria
17/05/2022
5
Thương vụ Việt Nam tại Algeria
12/04/2022
6
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
17/03/2021
7
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
26/05/2020
8
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc
01/11/2017