| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc
18/07/2022
2
Thương vụ Việt Nam tại Australia
06/04/2022
3
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
23/08/2021
4
Thương vụ Việt Nam tại Áo
23/08/2021
5
Thương vụ Việt Nam tại Nga
11/08/2021
6
Thương vụ Việt Nam tại Nga
02/08/2021
7
Thương vụ Việt Nam tại Nga
29/07/2021
8
Thương vụ Việt Nam tại Algeria
26/07/2021