| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
{title}
Tin khác
  • Hội chợ xây dựng Na Uy
    Hội chợ triển lãm - 18/03/2021
    Thông tin hội chợ xây dựng tại Na Uy, do Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển cập nhật.
  • Hội chợ Thiết kế nội thất Na Uy
    Hội chợ triển lãm - 06/12/2019
    Hội chợ được tổ chức 2 lần 1 năm. Hội chợ lần thứ hai năm 2020 dự kiến được tổ chức vào tháng 8/2020.
Sự kiện
Triển lãm rượu vang tại Nam Hoa Kỳ -Mùa Hè 2022
10/07/2022 9:00
Triển lãm rượu vang tại Nam Hoa Kỳ -Mùa Hè 2022
Hội thảo
Houston, Hoa Kỳ
Đơn vị tổ chức: Chi nhánh Thương vụ Việt nam tại Houston (Hoa Kỳ)