| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
{title}
Tin khác
  • Hội chợ Quốc tế Uganda lần thứ 21
    Hội chợ triển lãm - 27/08/2013
    Hội chợ Thương mại quốc tế Uganda (UGITF) là một hội chợ thường niên uy tín và là một trong những sự kiện thương mại lớn nhất khu vực Đông Phi. UGITF lần thứ 21sẽ diễn ra từ ngày 02 đến ngày 10 Tháng 10 năm 2013.
Sự kiện
Hội chợ thực phẩm hữu cơ Bắc Âu
15/11/2023 9:00
Hội chợ thực phẩm hữu cơ Bắc Âu
Hội chợ triển lãm
Trung tâm Hội chợ triển lãm Malmo, Mässgatan 6, 215 32 Malmo, Thụy Điển
Đơn vị tổ chức: Sweden