| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Bản tin thị trường New Zealand số 15
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand
25/01/2022
02
Sổ tay Tìm hiểu thị trường mua sắm công Việt Nam qua lăng kính CPTPP
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand
23/07/2021
03
Bản tin Thị trường New Zealand số 13
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand
29/06/2021
04
Bản tin Thị trường New Zealand số 12
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand
29/06/2021
05
Bản tin Thị trường New Zealand số 11
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand
29/06/2021
06
Bản tin Thị trường New Zealand số 10
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand
29/06/2021
07
Bản tin Thị trường New Zealand số 9
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand
29/06/2021
08
Bản tin Thị trường New Zealand số 8
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand
28/06/2021