| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Danh sách 14 doanh nghiệp Chi Lê có nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may
Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê
18/02/2011
02
Danh bạ doanh nghiệp Chi Lê: 106.205 doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Chi Lê
Thương Vụ Việt Nam tại Chi Lê
22/07/2010
03
Rào cản kỹ thuật với hàng nông sản nhập khẩu vào Chi Lê
Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê
02/01/2010
04
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam qua Chi Lê - 2008
Thương Vụ Việt Nam tại Chile
22/10/2009
05
Các mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Chi Lê – 2008
Thương Vụ Việt Nam tại Chile
22/10/2009
06
Danh sách 15 doanh nghiệp Chi Lê có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam
Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê
09/06/2009
07
23 mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Chi Lê
Thương Vụ Việt Nam tại Chile
12/04/2009
08
40 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Chi Lê và các cơ hội kinh doanh
Thương Vụ Việt Nam tại Chile
09/04/2009