| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Bản tin xuất nhập khẩu - Thị trường Hoa Kỳ
VietnamExport
13/05/2022
02
Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021
Bộ Công Thương
01/05/2022
03
Bản tin thông tin thị trường xuất nhập khẩu Đài Loan
Vietnamexport
10/11/2021
04
Danh sách thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, cập nhật đến ngày 5/11/2021
Bộ Công Thương
08/11/2021
05
Bản tin thông tin thị trường xuất nhập khẩu - Hàn Quốc
VietnamExport
08/10/2021
06
Bản tin thông tin chuyên ngành Gỗ nội thất
VietnamExport
07/10/2021
07
Bản tin thông tin chuyên ngành Gỗ nội thất
VietnamExport
07/10/2021
08
Báo cáo thị trường xuất nhập khẩu - Úc
Vietnamexport
05/08/2021