| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Lịch Hội chợ tại Bungaria năm 2009
Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria
31/01/2019
02
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Bungari
Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria
25/04/2008