| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Chiến lược nền kinh tế tuần hoàn Tây Ban Nha giai đoạn 2021 - 2030
Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha
02/03/2022
02
Tổng quan tình hình kinh tế- xã hội Tây Ban Nha và quan hệ thương mại với Việt Nam trong quý I năm 2021
Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha
19/04/2021