| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Nghị định 195-2022 sửa đổi, bổ sung NĐ 43-2016 về đăng ký nhà máy xuất khẩu vào Ai Cập
Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập
21/04/2022
02
Nghị định 195-2022 sửa đổi, bổ sung NĐ 43-2016 về đăng ký nhà máy xuất khẩu vào Ai Cập
Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập
21/04/2022
03
Thông tin cơ bản thị trường Ai Cập (cập nhật T12/2021)
Vụ Thị trường châu Á - châu Phi
10/02/2022
04
Tài liệu Hệ thống thông quan điện tử một cửa của Ai Cập (ACI) áp dụng chính thức từ 01/10/2021
Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập
30/08/2021
05
Tài liệu Hệ thống thông quan điện tử một cửa của Ai Cập (ACI) áp dụng chính thức từ 01/10/2021
Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập
30/08/2021
06
Quy định mới liên quan tới xuất khẩu hàng hóa vào Ai Cập
Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á
26/01/2016
07
Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Ai Cập những năm gần đây
Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á
02/04/2015
08
Tài liệu cơ bản Ai Cập cập nhật tháng 02/2014
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á
03/03/2014