| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Bản tin thị trường Philippines và Palau số 25, tháng 6/2022
Thương Vụ Việt Nam tại Philippines
10/06/2022
02
Bản tin Thị Trường Philippin và Palau 2.2022
Thương Vụ Việt Nam tại Philippines
11/02/2022
03
Bản Tin thị trường Philippne và Palau tháng 1/2022
Thương Vụ Việt Nam tại Philippines
18/01/2022
04
Bản tin thị trường Philippine và Palau Tháng 12/2021
Thương vụ Việt Nam tại Philippines
15/12/2021
05
Bản tin thị trường Philippines và Palau tháng 8/2021
Thương Vụ Việt Nam tại Philippines
30/08/2021
06
Bản tin thị trường Philipines và Palau tháng 7/2021
Thương vụ Việt Nam tại Philippines
19/07/2021
07
Luật Thương mại Gạo của Philippines
Thương vụ Việt Nam tại Philippines
14/04/2021