| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Quy định quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm nhập khẩu vào Hàn Quốc
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc
29/03/2022
02
Tài liệu về xuất khẩu thực phẩm của Hàn Quốc
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc
13/12/2021
03
Tài liệu tham khảo về thủ tục kiểm dịch và cấp phép nhập khẩu của Hàn Quốc
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc
10/11/2021
04
Tài liệu tham khảo về thủ tục kiểm dịch và cấp phép nhập khẩu của Hàn Quốc
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc
10/11/2021
05
Bản tin thông tin thị trường xuất nhập khẩu - Hàn Quốc
VietnamExport
08/10/2021
06
Thị trường bánh kẹo Hàn Quốc và hướng tiếp cận
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc
24/09/2021
07
Hàn Quốc ban hành hướng dẫn chi tiết về kiểm dịch hàng ngày đối với doanh nghiệp chế biến và đóng gói thịt trong bối cảnh COVID-19
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc
19/03/2021
08
Hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý Danh mục thuốc BVTV Hàn Quốc
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc
21/10/2020