| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Giới thiệu Tài liệu Tổng quan các quy định nhập khẩu vào thị trường EU
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (Kiêm nhiệm Luxembourg, Uỷ ban châu Âu)
04/05/2021
02
Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu về Giấy chứng nhận xuất xứ trong EVFTA
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (Kiêm nhiệm Luxembourg, Uỷ ban châu Âu)
02/02/2021