| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu

Công ty nhập khẩu và phân phối Quattro International của Ai Cập

Công ty Quattro International của Ai Cập tập trung vào việc nhập khẩu các sản phẩm sử dụng một lần được sử dụng để phục vụ đồ ăb và đồ uống cho người tiêu dùng / bán lẻ, dịch vụ thực phẩm tại thị trường Ai Cập.

Thông tin liên hệ:

Mona El Banna, Supply Chain Head dep.
+2012 111 00 823
m.elbanna@quattro-international.com
www.quattro-international.com

Thương vụ Việt Nam tại Áo