| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Bản tin thị trường Niu Di-lân quý II năm 2023
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand (kiêm nhiệm Fiji, Samoa)
05/07/2023
02
Bản tin quý I/2023 - Thị trường Niu Di-lân
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand
06/04/2023
03
Tổng quan thị trường New Zealand
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand (kiêm nhiệm Fiji, Samoa)
05/09/2022
04
Các ngành kinh tế cơ bản của New Zealand
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand (kiêm nhiệm Fiji, Samoa)
05/09/2022
05
Bản tin thị trường New Zealand số 15
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand
25/01/2022
06
Sổ tay Tìm hiểu thị trường mua sắm công Việt Nam qua lăng kính CPTPP
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand
23/07/2021
07
Bản tin Thị trường New Zealand số 13
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand
29/06/2021
08
Bản tin Thị trường New Zealand số 12
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand
29/06/2021