| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Công ty XNK và phân phối thực phẩm MBR của Brazil
Thương vụ Việt Nam tại Áo
21/09/2021
02
Tổng quan về hệ thống siêu thị Braxin
Thương vụ Việt Nam tại Brazil
27/08/2018
03
Một số điểm lưu ý trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Brazil.
Thương vụ Việt Nam tại Brazil
18/06/2018
04
Tài liệu cơ bản về thị trường Bolivia
Thương vụ Việt Nam tại Brazil
01/11/2017
05
Giới thiệu thị trường Peru
Thương vụ Việt Nam tại Brazil
19/10/2017
06
Ngoại thương Braxin với thế giới và Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2012
Thương vụ Việt Nam tại Brazil
16/10/2012
07
Danh sách doanh nghiệp XNK sản phẩm Hóa chất các loại ở Braxin
Thương vụ Việt Nam tại Brazil
27/09/2012
08
Danh sách doanh nghiệp xuất nhập khẩu phân bón các loại ở Braxin
Thương vụ Việt Nam tại Brazil
27/09/2012