| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Thông tin thị trường Pháp (cập nhật số liệu năm 2022)
Trung tâm XTTM và Đầu Tư TP.HCM
06/11/2023
02
Quy định của EU về an toàn thực phẩm và sức khỏe thực vật đối với hàng nhập khẩu nguồn gốc thực vật
Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28/02/2023
03
Thông tin xuất khẩu vào thị trường EU: sắt thép và sản phẩm từ sắt thép
Vụ thị trường Châu Âu- Châu Mỹ
17/11/2022
04
Thông tin xuất khẩu vào thị trường EU: mặt hàng hạt điều
Vụ thị trường Châu Âu - Châu Mỹ
17/11/2022
05
Thông tin xuất khẩu vào thị trường EU: ngành hàng nhựa và sản phẩm nhựa
Vụ thị trường Châu Âu- Châu Mỹ
16/11/2022
06
Thông tin xuất khẩu vào thị trường EU: ngành hàng rau quả
Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ
11/11/2022
07
Thông tin xuất khẩu vào thị trường EU: ngành hàng thủy sản
Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ
11/11/2022
08
Thông tin xuất khẩu vào thị trường EU: Mặt hàng Gạo
Vụ thị trường châu Âu- châu Mỹ
25/07/2022