| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Thông tin xuất khẩu vào thị trường EU: Mặt hàng Cà phê
Vụ thị trường châu Âu- châu Mỹ
25/07/2022
02
Sách "Thông tin xuất khẩu vào thị trường EU: Mặt hàng Gỗ và Sản phẩm gỗ"
Vụ thị trường châu Âu- châu Mỹ
25/07/2022
03
Bản tin thị trường Pháp & Bồ Đào Nha tháng 11/2021
Thương vụ Việt Nam tại Pháp
30/11/2021
04
Bản tin thị trường Pháp & Bồ Đào Nha tháng 9/2021
Thương vụ Việt Nam tại Pháp
28/09/2021
05
Bản tin thị trường Pháp & Bồ Đào Nha tháng 8/2021
Thương vụ Việt Nam tại Pháp
26/08/2021
06
Bản tin thị trường Pháp tháng 3/2021
Thương vụ Việt Nam tại Pháp
31/03/2021
07
Thị trường cà phê Pháp và cơ hội cho Việt Nam
Thương vụ Việt Nam tại Pháp
16/12/2013
08
Tình hình kinh tế - xã hội Pháp 6 tháng đầu năm 2010
Thương vụ Việt Nam tại Pháp
22/06/2010