| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Hồ sơ thị trường Lào
Thương vụ Việt Nam tại Lào
03/03/2022
02
Hồ sơ thị trường Lào
Thương vụ Việt Nam tại Lào
03/03/2022
03
5 vấn đề lớn và 4 nguyên nhân chính gây khó khăn cho kinh tế - tài chính Lào
Thương vụ Việt Nam tại Lào
04/10/2021
04
5 vấn đề lớn và 4 nguyên nhân chính gây khó khăn cho kinh tế - tài chính Lào
Thương vụ Việt Nam tại Lào
04/10/2021
05
Chính phủ Lào lập quỹ phát triển năng lượng tái tạo
Thương vụ Việt Nam tại Lào
09/11/2020
06
Lào phát triển đường dây truyền tải điện mới, tối đa hóa tiềm năng phát điện
Thương vụ Việt Nam tại Lào
09/11/2020
07
Luật đầu tư của Lào (bản sửa đổi mới nhất)
19/04/2018
08
Chỉ thị 15PM của Chính phủ Lào quản lý nghiêm ngặt mặt hàng gỗ xuất khẩu
Bộ Công Thương Lào
18/04/2018