| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu

Danh sách các công ty ngành nhựa của Áo

Thương vụ Việt Nam tại Áo chia sẻ danh sách các công ty hoạt động trong lĩnh vực nhựa của Áo do Phòng Kinh tế Liên bang Áo cung cấp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Danh-sach-cac-cong-ty-nhua-cua-Ao-12-2020-Wd6Yq.pdf

Thương vụ Việt Nam tại Áo

Nội dung liên quan