| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Cơ hội xuất khẩu hạt tiêu và hạt điều sang thị trường Bê-nanh

Công ty tại Cộng hòa Bê-nanh ở châu Phi muốn mua hạt điều và hạt tiêu (trắng và đen).

Phía công ty yêu cầu gửi chào hàng CIF Benin kèm theo ảnh sản phẩm, chi tiết đóng gói, giao hàng và thanh tóan theo địa chỉ.
 

 

 

ECVN

Nội dung liên quan